Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

Skåne/Blekinge JUF-distrikt

Generalprotokoll

SM veteranplöjning 2010 Tollastorp Asige                                  
Startnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ryggen                                    
Öppningensfårans rakhet 6 7 12 10 10 9 8 12 10 13 6 13 9 12 4 13 12 10
Öppningensfårans renhet 12 10 9 12 14 11 9 11 13 11 9 10 10 11 9 10 9 11
Öppningens likformighet 9 11 12 10 9 10 11 11 8 8 7 10 11 11 9 9 10 11
Hopslagets likformighet 6 6 10 8 9 8 11 8 7 7 7 9 9 10 8 7 11 10
Hopslagets slutenhet 8 7 12 11 10 9 10 9 6 10 5 7 12 11 9 11 11 10
Ryggens anslutning till övrig plöjning 8 10 10 8 10 10 11 12 7 10 8 8 10 9 9 8 11 12
Avdrag ryggens genomplöjning -3 0 0 0 0 -6 -3 0 -6 -3 -3 0 -6 0 0 -3 -3 -3
Summa 46 51 65 59 62 51 57 63 45 56 39 57 55 64 48 55 61 61
                                     
Plöjningens allmäna utseende                                    
Tiltornas likformighet 1:a bedömning 9 8 9 11 12 12 13 12 10 14 5 11 11 13 8 10 12 10
Tiltornas likformighet 2:a bedömning 8 8 10 11 11 12 10 9 10 11 6 11 9 12 11 10 13 12
Tiltornas slutenhet 1:a bedömning 9 7 12 10 11 12 12 10 10 12 5 10 10 12 9 9 11 10
Tiltornas slutenhet 2:a bedömning 10 7 13 11 13 12 13 10 9 14 9 10 11 13 11 11 13 13
Nedplöjning av gröntmaterial 1:a bedömning 9 5 11 9 13 10 12 11 9 12 7 10 13 12 9 9 11 14
Nedplöjning av gröntmaterial 2:a bedömning 8 6 11 10 12 10 11 10 8 12 7 9 12 13 9 7 11 11
Tiltornas rakhet 1:a bedömning 6 9 10 11 12 11 13 14 13 12 9 10 9 11 9 11 13 12
Tiltornas rakhet 2:a bedömning 6 9 10 9 10 9 9 11 10 11 8 10 9 12 12 12 11 12
Vändtegensutseende 1 12 11 8 13 13 13 13 8 11 12 8 10 11 11 13 13 13 13
Vändtegensutseende 2 10 9 12 10 10 8 11 12 8 9 7 7 7 11 9 11 11 10
Genomplöjning avdrag -1 -1 0 0 0 -3 -1 -2 -1 -1 -6 0 -2 0 0 -1 0 -2
Summa 86 78 106 105 117 106 116 105 97 118 65 98 100 120 100 102 119 115
                                     
Slutfåra                                    
Slutfårans djup 10 11 12 13 13 13 14 12 14 14 10 10 12 13 11 12 10 14
Slutfårans läge 6 6 15 12 3 6 12 15 15 9 6 9 15 12 12 9 9 6
Slutfårans rakhet 9 7 12 9 14 11 10 11 11 10 8 11 10 9 8 12 9 10
Slutfårans renhet 8 1 8 12 10 7 7 5 10 6 0 7 5 10 6 6 10 11
Slutfårans anslutning till övrig plöjning 7 6 10 9 11 10 10 7 11 9 7 8 9 7 9 11 11 10
Summa 40 31 57 55 51 47 53 50 61 48 31 45 51 51 46 50 49 51
Djup avdrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga avdrag 0 0 0 0 -12 -12 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
Slutsumma 172 160 228 219 218 192 226 218 191 222 135 200 206 235 194 207 229 227
Placering 6 11 1 5 3 5 3 6 10 4 7 4 8 1 9 7 2 2
LÄN O Pn D F SM 09 Ps E D U O A N N M A SM 09 H L
Klass Bogserad Buren Bogserad Buren Bogserad Bogserad Buren Buren Buren Buren Bogserad Bogserad Buren Buren Buren Buren Buren Bogserad
Namn Axel Andersson Jan Claesson Mats Björkström Claes-Göran Claesson Yngve Edvardsson Anders Granath Sture Karlsson Dick Nilsson Bo Johansson Gert-Inge Magnusson Ynve Palmkvist Karl-Gustav Jansson Bertil Gunnarsson Karl-Henrik Larsson Bertil Matsson Dane Carlsson Hans Nilsson Ulf Petersson

 

.

 

Start

Kontakt

Aktuellt

Aktiviteter 

Reportage 

Resultat

Länkar

Blekinge

Nordväst

Vittsjö

Österlen

Bruks SM

Gästbok.