Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

Skåne/Blekinge JUF-distrikt

Utförligt resultat Växelplöjning

DM 2010 Rinkaby
STARTNUMMER 3
RYGG OCH INÅTPLÖJNING  
Öppningsfårans rakhet A 1 16
Anslutning av 1:a tiltan B 1 14
Avdrag: Rygg. genomplöjning Rg 0
SUMMA:   30
KILPLÖJN. & MELLANVÄNDTEG      
Kilens avslutning B 4 14
Anslutn. mot kilplöjn. B 5 3
Avdrag, kilens genompl. Kg 2
SUMMA:   19
FÖRUTS. FÖR GOD SÅBÄDD  
Tiltornas likformighet 1 B 2 8
Jämna & välmark. tiltkammar A 5 12
Tiltornas likformighet 2 B 6 11
SUMMA:   31
OGRÄSBEKÄMPNING  
Nedplöjning av växtrester 1 A 3 13
Tiltornas slutenhet 1  B3 11
Nedplöjning av växtrester 2 A 9 15
Tiltornas slutenhet 2 B 7 14
Avdrag, genomplöjning G 0
SUMMA:   53
SLUTFÅRAN  
Slutfårans rakhet A 7 9
Slutfårans renhet A 8 15
Anslutn. till övr. plöjn. B 8 16
Slutfårans placering B 9 8
Avdrag: Felaktig placering S  
SUMMA:   48
PLÖJN:S ALLM. UTSEENDE  
Tiltornas rakhet 1 A 2 12
Tiltornas rakhet 2 A 4 11
Anslutning mellan plogdragen A 6 11
Ord. isättning & upptagning A 10 14
Ord. isättning & upptagning B 10 13
SUMMA:   61
 
SUMMA FÖRE AVDRAG   242
 
Avdrag tid  
Avdrag djup  
Avdrag övrigt -6
SUMMA POÄNG   236
ANVÄND TID    
PLACERING   1
LÄN L
KLASS J
August Hörlén
 

.

 

Start

Kontakt

Aktuellt

Aktiviteter 

Reportage 

Resultat

Länkar

Blekinge

Nordväst

Vittsjö

Österlen

Bruks SM

Gästbok.